top of page

Avdeling Moss

Bingoland avd. Moss ligger i sentrum av Moss, Ibsens gate 1-3.

Vi har inngang på bakkeplan og våre lokaler er godt tilgjengelige for bevegelseshemmede. 

 

Vi velger å spille i link for å opprettholde høye gevinster.

 

Kontakt oss dersom du har tilbakemelding på ditt besøk hos Bingoland Avd. Moss

Telefon  908 32 620

 

 

bottom of page