top of page

Åpningstider

Bingoland Fredrikstad       Man- Fred  åpent fra   10.00 - 23.30

Bingoland Vestby                Man- Fred  åpent fra   10.00 - 22.30

Bingoland Ski                       Man- Fred  åpent fra   10.00 - 21.00

Bingoland Moss                   Man- Fred  åpent fra   10.00 - 21.00

Generelle åpningstider for Bingoland 

 

Man- Fred  åpent fra   10.00 - 21.00 

Bingospill fra                11.00 -

Lørdager åpent fra      10.00 0 17.00

Bingospill fra                11.00 - 

 

Søndager åpent fra     12.00 - 20.00

Bingospill fra                13.00 - 

Du kan spille på Nett, Databingo og Belago i hele åpningstiden.

  Hvordan spiller vi i 2021

  • 23. Des.  Lille Julaften      - Åpent -  

  • 24. Des.  Julaften              - Stengt

  • 25. Des.  1. juledag           - Stengt

  • 26. Des.  2.Juledag            - Åpent som Søndag 

  • 31. Des.  Nyttårsaften      - Stengt 

  • 1.   Jan   1. nyttårsdag      - Åpent som søndag    

bottom of page