top of page

Utbetaling til foreninger

Overskuddet av bingodriften går til et godt formål.

Lag og foreninger som er registrert i Brønnøysundregisteret kan søke om å få være med å dele overskuddet av bingo.

 

Det er utbetaling 4 ganger i året.

For mange lag og foreninger er dette et veldig godt bidrag som gjør at de kan fortsette med sitt gode formål.

 

Vi kaller det vinn - vinn, vinner ikke du så vinner iallefall lag og foreninger.

 

Driver du med lag- eller foreningsarbeid og enda ikke mottar bingostøtte kan du ta kontakt med hovedkontoret  på e-post post@hexagonas.no

 

 

 

bottom of page